Remešský evangeliář

Český komitét slavistů


Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Valentinská 1
110 00 Praha 1
cermakva@slu.cas.czČlenové Českého komitétu slavistů:

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha) – předseda
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (Univerzita Palackého, Olomouc) – čestný předseda
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav AV ČR, Brno) – místopředseda
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (Slovanský ústav AV ČR, Praha) – tajemnice

PhDr. Lukáš Babka (Národní knihovna ČR, Praha)
PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (Univerzita Karlova, Praha)
PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, Brno)
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)
doc. PhDr. Miroslav Vepřek, Ph.D. (Univerzita Palackého, Olomouc)
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praha)
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (Ostravská univerzita)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Univerzita Palackého, Olomouc)

Stanovy Českého komitétu slavistů (2014)

XVI. mezinárodní sjezd slavistů (Bělehrad, 2018)
Webové stránky pořadatelů

Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů – česky
Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů – rusky
Tematika XVI. mezinárodního sjezdu slavistů – srbsky

XVI. mezinárodní sjezdu slavistů – přihláška
!! Termín pro podání přihlášek prodloužen do 31. října 2016. !!

Dokumenty:

Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 24. ledna 2017
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 3. března 2016
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 18. prosince 2015
Tematika Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku r. 2013
Příspěvky českých slavistů pro 15. mezinárodní sjezd slavistů v Minsku (2013)

Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 4. října 2011
Zápis ze zasedání Českého komitétu slavistů dne 4. listopadu 2010

Konference pod záštitou Českého komitétu slavistů
Slavica iuvenum 2017 - pozvánka
Akademické setkání u příležitosti stého výročí narození Vladimíra Kyase
Etymologické sympozium 2017

Proměny české slavistiky po roce 1989

Výzkum slovesné valence - informace - přihláška