Centrální depozitář Národní knihovny ČR
slaví v těchto dnech 15 let od svého zprovoznění

01 02 03
04 05 06

Foto: Ivan Král