Dne 5.10. 09 byl Adolfem Knollem z NK ČR převzat významný knižní dar
od německé organizace Deutsche Forschungsgemeinschaft, předaný prostřednictvím německého velvyslance Johannese Haindla

01 02 03
04 05 06

Foto: Eva Hodíková