Návštěva nejvyššího představitele Íránské islámské republiky v ČR pana Rashida Hassanpourbaei
v doprovodu druhého tajemníka velvyslanectví pana Ghobadi Rada v NK ČR

8. 6. 2010

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Eva Hodíková