Ředitel Národní technické knihovny Martin Svoboda dnes oficiálně odevzdal klíče od Klementina (sídla původní Státní technické knihovny)
do rukou generálnímu řediteli NK ČR Pavlovi Hazukovi
31. 8. 2009

1 2 3
4 5 6

Foto: Eva Hodíková