Knihovna roku 2012
Zrcadlová kaple Klementina
4. 10. 2012

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16

Foto: Eva Hodíková