Z jednání odborné komise pro posouzení stavu dvou rukopisů:
Vyšehradského kodexu a Pasionálu abatyše Kunhuty
NK ČR, 5.9.2011

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12

Foto: Eva Hodíková