Delegace z Nadace Jistota Komerční banky a.s. a gen. ředitel NK ČR
se setkali nad uměleckou kopií vzácného středověkého rukopisu, zhotovenou v rámci projektu Adoptujte si svůj rukopis
11. 5. 2009

01 02 03
04 05 06

Jaroslav Říšský, předseda správní rady a Sylva Floríková - Nadace Jistota KB, a.s. a zástupci NK ČR
 

Foto: Eva Hodíková