Podoby současné dětské knihy pro děti a mládež
přednáška pro veřejnost
21. 6. 2012

01 02 03
04 05 06
07 08 09

Foto: Milena Kárná