Svět knihy
14. - 17. 5. 2009

01 02 03
04 05 06

Foto: Eva Hodíková