Pražská Ulitoolympiáda - jazyková olympiáda pro žáky 2. stupně ZŠ pro sluchově postižené v Praze
15. 10. 2009 v NK ČR

01 02 03
04 05 06

Foto: Eva Hodíková