INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES, ARCHIVES
AND DOCUMENTATION CENTRES (IAML)

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES, ARCHIVES ET CENTRES
DE DOCUMENTATION MUSICAUX (AIBM)

INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER MUSIKBIBLIOTHEKEN, MUSIKARCHIVE
UND MUSIKDOKUMENTATIONZENTREN (IVMB)
 

ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ
HUDEBNÍCH KNIHOVEN, ARCHIVŮ A DOKUMENTAČNÍCH STŘEDISEK


Aktuality

O nás

Zpracování

Studie a prezentace

Adresáře
hudebních knihoven


Různé

KontaktyPoslední aktualizace
29.9. 2011

Výroční zasedání ČSN IAML a seminář hudebních knihoven

Místo konání: Praha, Národní knihovna ČR
Datum konání:
19. října 2011 

Program

 9.00 registrace účastníků
 9.30 – 11.30 výroční zasedání ČNS IAML

Uvítání
Seznámení se s kandidátkou k volbám do výboru ČNS IAML
Zpráva o činnosti a stav hospodaření za rok 2010
Zprávy z pracovních skupin a soupisových akcí
Informace z jednání Mezinárodní konference IAML (Dublin 24.-29.7.2011)
Co nového ve Slovenské národní skupině IAML: PhDr. Anna Kuciánová, PhD.
Aktuality: nové stránky ČNS IAML
Volba kandidátů do výboru ČNS IAML
11.30 – 13.00 oběd
13.00 – 14.30 Úspěchy, zkušenosti a výhledy do budoucnosti v oblasti digitalizace hudebních materiálů a zvukových dokumentů

MgA. Štěpán Černohorský
Problematika digitalizace a zpřístupnění kulturního dědictví – virtuální badatelské prostředí

PhDr. Olga Mojžíšová
Digitalizace rukopisů Bedřicha Smetany

PhDr. Mgr. Vojtěch Mojžíš
Digitalizace ve zvukovém archivu Českého muzea hudby

Mgr. Martina Božeková
Digitalizace hudebních památek Slovenské národní knihovny

Mgr. Zoja Seyčková
Digitalizace autografů v Institutu Bohuslava Martinů

Mgr. Jana Navrátilová
Libreta a jejich digitalizace v Městské knihovně v Praze

14.30 -16.00 diskusní panel (zpracování, akvizice, autorský zákon a další témata, která vás zajímají)