Výsledky podprogramu VISK 8/B v roce 2003

Č. proj. Požadavek Investice Neinvestice Suma Žadatel Evidenční číslo Typ org. Kraj Pozn. 2 002
B                    
1 98 000 0 98 000 98 000 Praha - SČNK OS Praha 94 000
2 200 000 0 0 0 Praha - NLK 3415/2003 MZd Praha
3 2 000 000 0 0 0 Ostrava - Fak. nem. s pol. 0095/2002 kraj Moravskoslezský
4 69 825 69 000 0 69 000 Pardubice - Krajská knih. 1491/2002 kraj Pardubický
5 2 480 000 140 000 2 340 000 2 480 000 Praha - NK ČR 1602/2002 MK Praha 2 222 000
6 153 000 0 153 000 153 000 Praha - NK ČR 1602/2003 MK Praha
Celkem 5 000 825 209 000 2 591 000 2 800 000