BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ÚVODNÍK

Události na našem knihovnickém poli se řítí tempem snad překotným.

Ve sněmovně se projednává ve 2. a 3. čtení návrh knihovního zákona. Vláda projednala 14. 5. stanovisko ke koncepci rekonstrukce Národní knihovny. Na ministerstvu školství se vedou jednání o zahájení stavby Národní technické knihovny. A ještě jednou vláda: rozhoduje se zde o přidělení desítek milionů korun na programy v rámci Veřejných informačních služeb knihoven (VISK).

To vše nespadlo s nebe, ale bylo vydupáno ze země knihovnickou reprezentací (a musím to napsat, především reprezentací SKIP), která se ovšem mohla opírat o obětavou činnost tisíců knihovnic a knihovníků ve stovkách knihoven. Tato činnost posiluje pozice při všech jednáních. Nebo si někdo myslí, že průběh Března - měsíce internetu nebo Dne s Andersenem, nedokonale mapovaných v tomto čísle Bulletinu SKIP, bylo něco nevýznamného?

Takže pokračujme dál v dobré víře, že se to knihovnám a čtenářům bude i nadále vracet.

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP