BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

NA KNIHOVNICKOU DÍLNU UŽ NE SE ŠROUBOVÁKEM, ALE S MYŠÍ!

Ve dnech 25. a 26.dubna 2001 jsem absolvovala celorepublikové setkání knihovníků pod názvem "Knihovnická dílna 2001". Setkání bylo v malém sále Městské knihovny v Praze.

Ve středu 25.dubna jsme zahájili ve 12 hodin a na programu byly veřejné knihovny a samospráva. Setkání zahájila a dále řídila Mgr. Milena Kodýmová, předsedkyně sekce VK SKIP.

Byla nám představena knihovna roku 2000 - Městská knihovna v Brodku u Přerova. Knihovnice Věra Hrabalová nám přiblížila slovem i obrazem malou, útulnou knihovnu, která působí v obci do 2000 obyvatel, má kolem 300 čtenářů, je vybavena moderní knihovnickou technikou a internetem. Spolupráce obce a knihovny je příkladná i pro daleko větší města a jejich kulturní zařízení. Z vlastních zkušeností vím, že vše záleží na ochotě lidí řešit každodenní potřeby občanů v obcích i městech. Jak je důležitá intenzivní komunikace mezi lidmi. Kde jinde si předávat své zkušenosti než na takovýchto setkáních.

K tété problematice hovořili i pánové: místopředseda SMO (Svaz měst a obcí a veřejné knihovny), starosta obce Ejpovice Stanislav Rampas a Mgr.Eduard Kavala, starosta obce Bělotín a předseda Spolku pro obnovu venkova a veřejné knihovny.

Soutěž Vesnice roku 2001 a veřejné knihovny, již 7. ročník, nám představil ředitel soutěže a starosta obce Olešnice PaedDr. Zdeněk Peša. Seznámil nás s regionálním systémem spolupráce knihoven, s novými kritérii soutěže okresních a krajských komisí.

Paní Daniela Wimmerová, předsedkyně jihočeského regionu SKIP, prezentovala projekt "Knihovna - informační centrum obce". Hovořilo se o uspokojování informačních potřeb obyvatel prostřednictvím veřejných knihoven.

Závěr středečního odpoledne v malém sále MěK patřil PhDr. Vítu Richterovi, který nám prezentoval výsledky průzkumu: Informační potřeby a vztah k Internetu u obyvatel malých sídel s vazbou na činnost veřejných knihoven. Pan doktor nás na svých schématech podrobně seznámil s metodikou a parametry výzkumu. Cílem výzkumu bylo získat údaje o informačních potřebách lidí žijících na venkově s přihlédnutím k vybavenosti, dostupnosti, schopnosti a ochotě využívat těchto technologií, především Internetu. Zajímavé bylo porovnání názorů občanů,starostů a podnikatelů. Výsledky průzkumu naznačují jakým směrem má kráčet pokrok v oblasti knihovnictví. Odpoledne bylo přínosné.

Po 16. hodině se knihovníci stěhovali do zasedací místnosti NK ČR ke společné diskusi na téma: Naši uživatelé. Diskusi jsem bohužel nestihla, běžela jsem na autobus.

Ve čtvrtek 26.dubna jsme se opět sešli v malém sále městské knihovny. Zdálo se mi, že sál je více zaplněn účastníky než ve středu, ale ani jsem se moc nedivila, protože na programu dne byly žhavé novinky.

Koho by nezajímal tak dlouho očekávaný nový knihovní zákon, regionální funkce veřejných knihoven, nebo připravovaný Katalog prací a granty.

Pan PhDr. Vít Richter nás podrobně seznámil se všemi aktivitami podniknutými ve věci knihovního zákona. Už aby tady byl! Splní naše očekávání? Za zmínku stojí například: zaregistrování knihoven na MK ČR, knihovní řád, vyřazování knihovních fondů, problém bezplatnosti služeb aj.

S regionální funkcí knihoven nás seznámila Mgr. Ladislava Zemánková. V měsíci květnu svolají všechny okresní knihovny knihovníky a starosty ke společnému projednávání dalších regionálních funkcí OK.

Paní Mgr. Zlata Houšková nás seznámila s přípravou Katalogu prací, který by měl platit od 1.1.2002. Dále nás seznámila s granty, s akcí Knihovna 21.stol. a dalším. Závěrem jsme byli všichni pozváni do Brna na Valnou hromadu SKIP, která bude ve dnech 21. - 23.6.2001.

Chci poděkovat pořadatelům za to, že nám umožnili toto setkání, které bylo povzbuzením i přínosem pro další naši knihovnickou práci.

Jana Štefanová, MěK Březnice


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP