BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

18. dubna 2001 se konalo v Národní knihovně poslední desáté zasedání výkonného výboru SKIP funkčního období 1998-2001. Program byl bohatý, především se připravovala valná hromada 21.-23. června 2001 v Brně. Jednalo se o návrhu na nositele Knihovnické ceny, jak ho předložilo předsednictvo VV SKIP a po delší debatě byl návrh schválen. VV souhlasil s těmito osobnostmi: Jarmila Burgetová (reg. 01), Jiří Cejpek (01), Josef Horák (09), Naděžda Ježková (10), Ladislav Kurka (01), Miloš Papírník (09), Jaroslav Suchý (08) a in memoriam Zdeněk Franc (01), Rudolf Málek (01) a Blahoslav Španiel (09). Rozhodl většinou hlasů seznam dále nerozšiřovat. Ceny předá na slavnostním večeru ministr Březina.

Program valné hromady je prakticky projednán a tudíž připraven.

Dále schválil VV přerozdělení částky přidělené v grantovém programu Knihovna 21. století vzdělávacím akcím SKIP takto:

AkcePřidělenoŽádáno
Knihovny pro každého31 000,-42 000,-
Modrý štít5 000,-11 000,-
Šrámkova Sobotka5 000,-11 000,-
Literární Šumava21 000,-38 000,-
Knihovnická dílna3 000,-4 000,-
Knihovna jako informační centrum12 000,-18 500,-
Kaplická posezení10 000,-17 000,-
Malé podzimní setkání16 000,-26 000,-
Přes vzdělaného knihovníka...3 000,-5 500,-
Dětské inspirace3 000,-5 800,-
Kde končí svět26 000,-40 000,-
I malý čin je víc než pouhé řeči4 000,-7 800,-
Jičín - Město pohádky10 000,-15 000,-
celkem150 000,-241 600,-

V tomto programu bylo dále získáno 30 000,- Kč na Bulletin SKIP a 30 000,- Kč na cenu pro vítěznou Knihovnu roku 2001. SKIP dále získal v grantovém programu VISK 2 granty na tyto projekty: Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě (13 000,-) a Automatizace knihovnických procesů 2001 (13 000,-). Z Ministerstva zahraničních věcí byl získán grant na členský příspěvek IFLA ve výši 22 000,- a z Ministerstva kultury 35 000,- Kč na účast zástupce SKIP na zasedání IFLA v Bostonu.

25. zasedání předsednictva VV SKIP 22.3.2001 projednávalo v podstatě jen otázky související s valnou hromadou: dosavadní průběh regionálních konferencí a konstatovalo dobrý průběh a vysokou účast, zabývalo se doporučeními ing. Nivnické, která je garantem příprav valné hromady v Brně, upřesňovalo program a schválilo výběr zahraničních hostů.

26. zasedání předsednictva VV SKIP dne 17. dubna 2001 se rovněž zabývalo převážně přípravou valné hromady, která už bude za dva měsíce, a také přípravou jednání výkonného výboru, který se sešel hned následující den (viz výše). Dále projednávalo některé zahraniční aktivity SKIP v tomto roce a schválilo navržený postup při plnění smlouvy o půjčování audiálních dokumentů v roce 200l.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP