BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  • do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB)
  • do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Spolkem knihoven Rakouska (BVÖ)

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazeči (uchazečky), kteří (které) se nezúčastnili(y) v předchozích letech studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Termíny: Žádosti je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 15. června 2001.Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 30.června 2001.

Žádosti neprojednané v regionálních výborech budou vraceny.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP