BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU 2001 (VYVRCHOLENÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU)

V českokrumlovském okrese probíhal již druhý rok Březen - měsíc Internetu pod patronací Sdružení Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov.

Veřejné knihovny tu spojily akce knihovnické, napojené na celostátní síť knihoven se sítí regionální. Vedle různých akcí propagující Internet v knihovnách (napojení poboček v Městské knihovně v Českém Krumlově na Internet, zavedení elektronického výpůjčního protokolu v Městské knihovně v Kaplici, prezentace průzkumu veřejného mínění) využily celého měsíce k tomu, aby široké veřejnosti představily Oficiální informační systém regionu Český Krumlov (www.ckrumlov.cz).

Poslední týden v měsíci březnu to byl právě Český Krumlov, kde celá akce vrcholila (v loňském roce jsme ji zahajovali).

V pondělí získal projekt OIS regionu Český Krumlov na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě ocenění Zlatý erb za nejlepší internetové stránky v kategorii regiony. Ve stejný den byl místním podnikatelům představen způsob elektronického obchodování na Internetu. S velkým ohlasem se také setkal výukový systém anglického jazyka prostřednictvím Internetu.

Uprostřed týdne se sešli příznivci i odpůrci otáčivého hlediště (jedna ze známých krumlovských atrakcí, umístěna v zámeckém parku - což je právě kamenem úrazu) a navázali na elektronickou konferenci Fórum otáčivého hlediště, která je již delší dobu otevřena na OIS a slouží k vzájemné výměně názorů.

Zcela na závěr se uskutečnila za přítomnosti ředitelky firmy DEMA PhDr. B. Jozífkové a pracovnice Národní knihovny ČR Mgr. Z. Houškové prezentace průzkumu veřejného mínění Informační potřeby a vztah k Internetu u obyvatel malých sídel s vazbou na činnost veřejných knihoven. Tento průzkum proběhl koncem loňského roku ve 4 okresech naší republiky (Český Krumlov, Náchod, Tachov a Vsetín). Účelem bylo zjistit zájem a také možnosti přístupu obyvatelů malých obcí (do 2000 obyvatel) k Internetu.

Toto šetření nebylo samoúčelné. V našem okrese máme všechny profesionální knihovny vybaveny počítačovou technikou. Používají knihovnický program LANius a zajišťují svým uživatelům přístup k Internetu. Jsou také zapojeny do OIS. V současnosti dochází postupně k napojování menších knihoven. Proto se objevuje potřeba jejich profesionalizace (stávající výpůjční doba, technické vybavení, ani personální obsazení již naprosto nevyhovuje).

Tyto skutečnosti, podobnost problémů i v jiných okresech i potřeba celkové změny koncepce činnosti v malých obcích způsobily, že se v Českobudějovickém kraji začal připravovat pilotní projekt Knihovna - informační centrum obce. Připravila ho jihočeská odbočka SKIP ve spolupráci se samosprávou, SVK České Budějovice, Úřady práce v jednotlivých okresech a knihovnami v okresních městech. Jeho součástí je i rekvalifikační kurz pro činnosti odborný knihovník a informační pracovník. Také tento projekt byl v rámci BMI představen.

Úplný závěr však patřil dětem. Kaplická knihovna se zapojila do celostátní akce Noc nejen s Andersenem. Děti si zahrály pohádku O ošklivém kačátku, zúčastnily se soutěže, kterou pro ně připravilo nakladatelství Albatros, zahrály si různé hry a soutěže. V knihovně strávily zajímavou noc a díky "internetové konferenci" byly ve spojení s ostatními účastníky v celé republice.

Měsíc březen odjakživa patřil knihovnám - nebylo tomu jinak ani v tomto roce.

D. Wimmerová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP