BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZE SPOLKOVÝCH ČASOPISŮ

Zum Lesen

Knihovnický spolek Jižní Tyroly (Bibliotheksverband Südtirol) působí na italském autonomním území Jižní Tyroly už 20 let. K tomuto jubileu spolek uspořádal slavnostní shromáždění v Meranu 5. 5. 2001. Zúčastnilo se ho přes 120 členů spolku a zahraniční hosté z Německa, Rakouska, Maďarska a ČR.

K tomuto jubileu vyšlo 1. číslo 8. ročníku spolkového časopisu Zum Lesen (Ke čtení). Časopis formátu A4 vychází 3x ročně a proti předcházejícím ročníkům má slušivější "kabát" s barevnou obálkou a dvojnásobný rozsah proti předcházejícím číslům.

Zum Lesen

20 stránek je věnováno především 20letému jubileu - nejdůležitějším mezníkům historie spolku a pozdravům jihotyrolských představitelů. Dále zde najdeme celostránkové informace o připravovaných akcích spolku. Regionální spisovatel F. D. Cave referuje o studijní cestě jihotyrolských knihovníků na knižní veletrh v Lipsku jako jeden z účastníků této cesty.

Každé číslo navštěvuje jednu knihovnu, v tomto případě knihovnu Musea moderního umění v Boznu. Pravidelně se redakce věnuje problémům katalogizace v programu Libro 7-Kniffe, který používají tamější automatizované knihovny.

Konečně jeden článek teoretické povahy je věnován mluvícím knihám a jejich perspektivě s přihlédnutím k diskusím na lipském veletrhu 2001.

Časopis v minulých letech i nyní má výrazně spolkový charakter, daný zřejmě specifickou autonomní situací jihotyrolského knihovnictví.

Poznámka:
Všechny časopisy, o nichž referujeme v této rubrice, si je možné půjčit v redakci Bulletinu SKIP.

LaKu


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP