BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

OSTATNÍ ZPRÁVY

Knihovna a architektura - rizika spolupráce v informační společnosti

Na počátku září, v době 9.9.-11.9.2001 uspořádá Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci 1. mezinárodní konferenci s názvem: Knihovna a architektura - rizika spolupráce v informační společnosti. Program konference je tematicky orientován na význam kvality objektu, v němž je umístěna knihovna. Na konferenci budou předneseny příspěvky o projektech knihoven, které dosáhly prestižního postavení v oblasti knihovnictví. Příspěvky přednesou renomovaní architekti i knihovníci. Mezinárodní konference by se měla stát pracovním setkáním knihovníků a architektů, kteří budou diskutovat o svých představách dobře fungující knihovny a to jak z pohledu architekta, tak z pohledu knihovníka. Diskuze by měla napomoci i knihovnám, které se potýkají s problémy špatného rozmístění studijních míst, umístěním fondů, atd.

Respektování vzájemné rovnosti a společná řeč jsou základními podmínkami úspěšné spolupráce knihovníka a architekta.

Cílem mezinárodní konference je nalézt odpovědi na řadu závažných otázek, které vyvstaly v posledním desetiletí minulého století v řadě knihoven evropského regionu.

* * *

Redakční poznámka: Redakce se omlouvá čtenářům i autorovi, že v čísle 1 "papírového vydání" Bulletinu nebyl podepsán článek Dolce far niente: webové stránky regionálních organizací SKIP. Jeho autorem byl Jindřich Pilař (e-mail: jindrich.pilar@nkp.cz).


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP