BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU NEBO KNIHOVEN?

Na úvodní tiskové konferenci k akci Březen - měsíc internetu jsem byl dotázán, zda knihovny náhodou nemrzí, že již nemáme Březen - měsíc knihy. Odpověděl jsem, že knihovny nemají žádnou velkou radost z toho, že měsíc březen již nepatří knihám, a proto se rozhodly zmocnit se internetu, aby jim ten březen nemohl nikdo sebrat.

Letos to bylo podruhé, kdy se knihovny aktivně zapojily do kampaně na podporu internetu a využívání informačních technologií v celé společnosti. Těžištěm aktivit knihoven byla nabídka internetu všem skupinám obyvatelstva, vzdělávací akce, propagace různých typů elektronických zdrojů, ale také soutěž o nejlepší webové stránky či Noc s Andersenem.

Stejně jak loni provedla firma Anopress na základě své databáze mediální analýzu na téma Března. Analýza byla zpracována za období od 1. března 2001 do 31. března 2001. Za tuto dobu bylo v médiích o akci Březen - měsíc internetu publikováno 440 zpráv. Nejvíce zpráv (405) bylo publikováno v denících, 15 v časopisech, 10 na internetu, dále bylo zaregistrováno 5 agenturních zpráv, 4 rozhlasové a jednou se Březnu věnovala televize.

Graf

O knihovnách a akcích, které připravily pro své uživatele, bylo publikováno 322 zpráv, což je 73 % z celkového počtu zpráv zpracovaných v analýze. Nejvíce článků s tematikou Března a knihoven uveřejnily Mladá fronta Dnes (52), Děčínský deník (14) a Karlovarské noviny (14), Právo (11), Domažlický deník (9). Celostátní zdroje se na medializaci knihoven podílely 30 %, regionální 70 %.

Abychom měli nějaké srovnání, tak v loňskem roce bylo za období od 15. února do 17. dubna 2000 o projektu publikováno pouze 309 zpráv, z toho 168 mělo vazbu na knihovny, tj. 54 % z celkového množství.

Březen měsíc internetu je především mediální akcí - jeho silnými partnery jsou ČTK, Český rozhlas, Česká televize nebo deníky jako Mladá Fronta Dnes či Hospodářské noviny. Vše nasvědčuje, že se knihovnám podařilo využít nabídnutá příležitost. Z hlediska výsledků mediální analýzy se zdá, že Březen se již bez aktivit knihoven nemůže obejít. Všichni z vlastní zkušenosti víme, jak obtížné je prosadit knihovnickou tematiku do médií. V této souvislosti se ukazuje jako výhodné spojit se se silnějšími partnery a zajímavými tématy. Po oba roky se k Březnu aktivně přihlásilo přibližně 120 knihoven. Podle dostupných údajů využívá v České republice internet ve svých službách nejméně 1100 knihoven. Možná, že kdyby se přidaly i některé další, mohl by být příští měsíc březen měsícem knihoven.

Vít Richter


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP