BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

MEZI 2. A 3. ČTENÍM

Jana Kostrhuna knihovníci znají. Původně zemědělský inženýr, později spisovatel (např. prózy Černé ovce, Pytláci, Beseda se čtenáři, Co by to bylo, kdyby to byla láska). Nyní poslanec (ČSSD) a v posledních týdnech zpravodaj Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pro knihovní zákon.

Knihovnická veřejnost diskutovala o novém knihovnickém zákoně deset let. Odmítla v posledních letech řadu návrhů na nový zákon a významně se podílela na připomínkování posledního návrhu a na lobování u poslanců. Spoustu času věnoval jednáním o zákoně předseda SKIP dr. Vít Richter, dovedně využíval svého postavení ve sněmovně ředitel Parlamentní knihovny dr. Karel Sosna.

Ve středu 16.5. prošel návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování - knihovní zákon (jako tisk 782) 2. čtením, jeho schválení se očekává ve 21. týdnu.

S poslancem Janem Kostrhunem (K) rozmlouvají Karel Sosna a Ladislav Kurka (R).

(R) Co soudíte jako zpravodaj knihovního zákona a člen kulturního výboru PS, ale i jako čtenář a návštěvník knihovny, o kvalitách této právě projednávané legislativní normy?

(K) Pokud si budeme formulovat cíle, které má navrhovaný zákon splnit, tak je to:

  • konečně napravit neúnosný legislativní stav, nebo snad přímo legislativní vzduchoprázdno, v níž se knihovny dusí už nejméně 11 let,
  • novou zákonnou normou stanovit s ohledem na strategii vlády v oblasti informační politiky a s přihlédnutím k požadavkům současného i předpokládaného technologického informačního vývoje právní rámec pro poskytování veřejnosti přístupných knihovnických a informačních služeb,
  • zajistit ze zákona finanční zázemí pro činnost knihoven.

Předkládaný zákon tyto cíle naplňuje, samozřejmě ve znění pozměňovacích návrhů, a proto jej považuji za kvalitní.

(R) Jaké jsou podle Vašich zkušeností naděje návrhu zákona v podobě všech připomínek z jednání kulturního výboru a 2. čtení na schválení ve 3. čtení? Konkrétně se nám jedná o pozměňovací návrh pana poslance Plevy.

(K) Nechci vypadat jako naivní optimista, protože ve Sněmovně je možné všechno, tedy i nemožné, ale možnost přijetí návrhu zákona s pozměňovacími návrhy VVKMT odhaduji nejméně na 95%. Plevu, doufám, přehlasujeme stejně jako ve výboru, a i když ne, nevidím v jeho návrhu žádný zásadní průlom do filozofie zákona.

(R) Máte nějaké signály o názorech na tento zákon u svých kolegů v Senátu?

(K) Zatím jsem s nimi nejednal, ale vidím je jako úctyhodný a vzdělaný sbor, takže neočekávám problémy.

(R) Jak se Vám jako zpravodaji zákona spolupracovalo s předkladatelem MK ČR na jedné straně a odbornou knihovnickou veřejností na straně druhé?

(K) Výborně! Předkladatel projevil ochotu naslouchat a vstřícnost, knihovnická veřejnost projevila zájem, odbornost, zkušenosti a pracovitost. Oběma stranám patří moje poděkování. Bez dobré spolupráce by zákon rozhodně nebyl takovým, jakým je (bude).


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP