BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

BIBLIOWEB, SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ WEBOVOU PREZENTACI KNIHOVEN

Již podruhé vyhlásil SKIP soutěž o nejlepší knihovnické webovské stránky. Oproti loňskému roku, kdy mohly soutěžit i státní vědecké knihovny a jiné odborné a vysokoškolské knihovny, byla tentokrát účast omezena na knihovny zřizované obecními nebo okresními úřady. I přes toto omezení počet přihlášených knihoven vzrostl na 42. I když nakonec jedna z přihlášených knihoven svou účast v soutěži na poslední chvíli odřekla, hodnotitelská komise měla mnohem více práce než loni. Tentokrát však již pracovala jako pětičlenná, protože výkonný výbor SKIP rozšířil její složení o ing. Martina Vojnara z SVK v Olomouci a o Mgr. Jindřicha Pilaře z Národní knihovny ČR.

Komise postupovala podle předem stanovených a oznámených podmínek, v souladu s nimiž každý člen přidělil 0 až 5 bodů podle toho, jak knihovna měla stránky obsažné, aktuální a nápadité. Maximum 15 bodů se mohlo navýšit o dalších pět bodů podle toho, jak stránky odpovídaly poslání knihovny. V příštím ročníku budou kritéria dále zpřesněna a zpřísněna.

K pořadí knihoven se dospělo po sečtení bodů od všech členů komise. Ukázalo se, že se sice názor na absolutně nejlepší stránky u členů komise lišil, ale vítězné knihovny byly všemi hodnotiteli označeny za nadprůměrné. Vzhledem k tomu, že knihovny ve větších městech mohou více ovlivnit kvalitu svých stránek (to se i projevilo v absolutním pořadí, kdy vítězná knihovna z 2. kategorie se umístila v absolutním pořadí až na čtvrtém místě), byly nakonec vytvořeny dvě kategorie: knihovny v obcích nad 20 tisíc obyvatel a pod 20 tisíc obyvatel.

Nejvíce bodů získala v 1. kategorii

Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

těsně následovaná okresní knihovnou v Teplicích a Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. U stránek zlínské knihovny komise ocenila, že počítá i s textovým prohlížečem stránek, pro přehlednost má mapu stránek, vyhledávač jednotlivých slov vyskytujících se na stránkách knihovny, umožňuje objednat besedu v knihovně, prodlužovat knihy e-mailem ze stránek, stahovat seznam CD-disků a objednat publikaci Kalendárium 2001. Jako jedna z mála veřejných knihoven má přístup do placených bází ČTK, na stránkách knihovny se najde i interaktivní test valašského nářečí (okamžitě vyhodnocuje znalost).

Ve 2. kategorii se nejlépe umístila

Městská knihovna v Třeboni

před pelhřimovskou a rožnovskou městskou knihovnou. Mezi klady třeboňských stránek patřila příjemně působící grafika, webová kamera umožňující sledovat aktuální dění v internetové kavárně, interaktivní plánek knihovny (při přejíždění myší po něm se objevují fotografie jednotlivých odd.) a bohatá nabídka služeb i akcí (příprava časopisu dětského odd., literární soutěž, besedy).

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 26. března 2001 na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Cenu Biblioweb předal ministr Karel Březina Vlastě Petrové za Městskou knihovnu Třeboň a ing. Janu Kaňkovi za Knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovny získaly kromě diplomu CD-ROM s kronikou 20. století a roční bezplatný přístup do mediální databáze TAM-TAM firmy Anopress.

Aleš Brožek


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP