BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ÚVODNÍK

Jednou z nejvýznamnějších událostí v životě spolků a svazů je jejich vrcholné sněmování - sjezd, kongres atd. V případě našeho SKIP to je od letošního roku valná hromada. Mnoho z nás s napětím i určitou nervozitou očekávalo, jak to v Brně dopadne.

A jak to dopadlo? Jistě téměř 300 účastníků bude se mnou souhlasit, že více než dobře. Promiňte mi, když naši brněnskou valnou hromadu trochu nadneseně označím za špičku ledovce. Nemohla by dopadnout tak dobře, kdyby za ní (nebo pod ní či kde) nestála obětavá práce v regionech, sekcích, komisích, výkonném výboru - jen v případě valné hromady děkovala Zlata Houšková elektronicky jmenovitě 43 jejím aktérům (a zapomněla na sebe).

I když je nejen užitečné, a v případě brněnské valné hromady to bylo i příjemné, ohlédnout se dozadu, čeká nás nyní co jiného než spousta práce. Ale i taková jako předat veřejnosti po rekonstrukcích knihovnu v Brně, Jindřichově Hradci, v Praze na Opatově i na jiných místech a dobře připravit desítky dalších staveb, automatizovat stovky provozů, "vejít se" do rámce nových zákonů včetně toho našeho.

Většinou se už plnění těchto a dalších úkolů bez účasti SKIP neobejde. Abychom těmto úkolů stačili, vyzvalo 1. zasedání výkonného výboru SKIP k rozšíření členské základny.

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP