BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

KNIHOVNÍ ZÁKON

Po mnoha peripetiích, jak o tom hovoří dr. Richter na stránkách časopisu Čtenář s jeho redakcí, byl postupně projednán a schválen - i dík vydatné účasti SKIP ve všech fázích legislativního procesu (viz též Bulletin SKIP 2001, číslo 2) - zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Dne 24.5. ve 13:08 byl schválen poslaneckou sněmovnou (ze 165 přítomných poslanců hlasovalo pro 135, proti 21 - všichni z ODS, ostatní se zdrželi), 29.6. rozhodl senát, že se jím zabývat nebude, a 10.7.2001 podepsal zákon prezident republiky. Ve Sbírce zákonů byl publikován v částce 98 pod číslem 257. Účinnosti nabývá zákon od 1.1.2002.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP