BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZE SPOLKOVÝCH ČASOPISŮ

Mezi postkomunistickými zeměmi dosáhlo Slovinsko v mnoha ohledech výjimečného postavení. Na cestě "do Evropy" je chápáno jako nejperspektivnější kandidát. Také v oblasti knihovnictví se zde děje řada zajímavých věcí. Pokud se chcete o slovinském knihovnictví něco dozvědět, nemusíte tam právě cestovat (i když návštěvu slovinských knihoven lze vřele doporučit). Může vám pomoci např. revue pro knihovnictví a informační vědu "Knjižnica", vydávaná slovinským knihovnickým profesním svazem (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije). Jde o obsáhlé periodikum, které vychází třikrát ročně - dvakrát jako samostatné číslo, jedenkrát jako dvojčíslo - v nákladu 1400 kusů.

Jsou v něm publikovány stati především slovinských autorů, a to ve velmi širokém tematickém spektru, ať už máme na mysli typ knihovny (najdete zde články o knihovnách vysokoškolských, veřejných, technických...) nebo o konkrétní specializaci. Informace si zde pro sebe najde opravdu každý. Velká pozornost je věnována managementu knihoven, ale také specializovaným problémům zpracování, můžete se dočíst o specifických otázkách digitalizace i o práci knihoven s národnostními menšinami; vedle problematiky dětského čtenářství najdete stati věnované otázkám legislativy, rozvoje knihovních služeb, citační analýzy i historickým tématům.

Pokud se domníváte, že slovinština by vám dělala problémy, je možné pročíst alespoň anglická resumé, která jsou připojena ke každému článku. Nejspíše by se "Knjižnica" dala přirovnat k naší revue "Národní knihovna". Její tematický záběr je však, zřejmě vzhledem k tomu, že jde o periodikum profesního svazu, širší. Také rozsah každého čísla je úctyhodný (pohybuje se kolem 200 stran).

Nejaktuálnějších pět čísel tohoto periodika dostala redakce Bulletinu SKIP jako dar slovinských kolegů a věnoval je do fondu studovny knihovnické literatury Národní knihovny, kde jsou k dispozici odborné veřejnosti.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP