BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Usnesení

4. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále SKIP), která se uskutečnila dne 22. června 2001 v Brně, přijala následující usnesení:

 1. Přijímá a schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti SKIP od 3. řádného sjezdu v září 1998,
  2. Zprávu o hospodaření SKIP za roky 1998 - 2000.

 2. Bere na vědomí Zprávu dozorčí komise za volební období 1998 - 2000.

 3. Valná hromada dále schvaluje:

  1. Změny stanov SKIP (dle přiloženého textu nového znění),
  2. Změnu jednacího řádu SKIP, čl.III, písm. f) bod 2. zní: Dozorčí komise SKIP poskytuje metodickou pomoc regionálním výborům SKIP a jejich dozorčím komisím, případně může na vyžádání provést kontrolu hospodaření regionálního výboru SKIP a o jejím výsledku informovat Výkonný výbor SKIP.
  3. Programové prohlášení (dle přiloženého textu),
  4. změny výše členských příspěvků ve struktuře:

   Řádný člen:

    

   Individuální

   200,- Kč

   Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný

   100,- Kč

   Institucionální člen:

    

   Počet zaměstnanců

   Výše příspěvku

   do 1 zaměstnance

   200,- Kč

   2 - 5 zaměstnanců

   400,- Kč

   6 - 10 zaměstnanců

   750,- Kč

   11 - 20 zaměstnanců

   1 100,- Kč

   21 - 50 zaměstnanců

   1 800,- Kč

   51 - 100 zaměstnanců

   3 200,- Kč

   nad 100 zaměstnanců

   6 000,- Kč

   Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

  5. výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období:

  6. Tato valná hromada sjednocuje průběžné číslování sjezdů SKIP a následujících valných hromad SKIP

 4. Valná hromada novému výkonnému výboru ukládá:

  1. důsledně naplňovat schválené Programové prohlášení,
  2. hledat cesty k profesionalizaci sekretariátu VV SKIP a jeho předsednictva.

 5. Doporučuje institucionálním členům SKIP, aby podporovali poskytování knihovnických a informačních služeb bez registračních poplatků svým bývalým pracovníkům - důchodcům.

 6. Na valné hromadě byla PhDr. Jarmila Burgetová vyhlášena čestnou předsedkyní SKIP.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP