BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Členové VV SKIP

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ, CSc.
CIKS VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Tel.: 02/242 20 161
Fax: 02/240 95 869
E-mail: bicova@vse.cz

PhDr. Jiřina BÍNOVÁ-KÁDNEROVÁ
Státní vědecká knihovna
Gen.Klapálka 1641
272 80 Kladno
Tel.: 0312/ 627 432-3, 620 247, 213 137
Fax : 0312/ 627 432-3
E-mail: binova@svkkl.cz

PhDr. Miloslava FAITOVÁ
Univerzitní knihovna ZČU
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Tel.: 019/742 14 20
Fax: 019/742 14 19
E-mail: faitova@uk.zcu.cz

Svatomíra FOJTOVÁ
Knihovna Jana Drdy
nam. T.G.Masaryka 156
261 80 Pribram 1
Tel.: 0604/733547 E-mail: svatomira@quick.cz

Jana Galášová
Městská knihovna Český Těšín
Ostravská 67
737 01 Český Těšín
Tel.: 0659/73160
E-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz

Mgr. Roman GIEBISCH
Státní vědecká knihovna
Bezručova 2
771 11 Olomouc
Tel.: 068/522 34 41, l. 216, 381, 335
E-mail: roman@svkol.cz

PhDr. Jana HÁJKOVÁ
Knihovna města Plzně
B. Smetany 13
305 94 Plzeň
Tel: 019/722 55 57
Fax: 019/221 645
E-mail: hajkova@kmp.plzen-city.cz

PhDr.Ivanka HORÁKOVÁ
SVK v Plzni
Smetanovy sady 2
Plzeň
E-mail: Horakova@svkpl.cz Tel.: 019/7327684

Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 02/21663 330
Fax : 02/2422 7796, 26 55 25
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ nebo ov.ok@nkp.cz

Mgr. Milena KODÝMOVÁ
Městská knihovna
Štítného 124
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 0331/361 573-5
Fax: 0331/361 575
E-mail: mkodymova@knih-jh.cz

PhDr. Dana KROULÍKOVÁ
Městská knihovna
nám. T. G. Masaryka 170
470 45 Česká Lípa
Tel.: 0425/253 04, 823 283
Fax: 0425/253 04
E-mail: knihovna@clnet.cz

PhDr. Ladislav KURKA
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
110 00 Praha 1
Tel.: 02/221 13 308
Fax : 02/23 23 206
E-mail: KURKAL@mlp.LZ

PhDr. Miloš KVAPIL
Městská knihovna Prostějov
Skálovo nám. 6
797 33 Prostějov
Tel./Fax: 0508/221 20
E-mail: REDITEL@KNIHOVNA.CZ

Alenka KYSILKOVÁ
Státní vědecká knihovna
Velká hradební 49
401 34 Ústí nad Labem
Tel.: 047/520 91 26
E-mail: kysilkova@rhino.svkul.cz

Marie LAURINOVÁ
Středisko knihovnických a kulturních služeb
Palackého 4944
430 01 Chomutov
Tel.: 0396/651 250
Fax: 0396/651 250
E-mail: Laurinova@skks.cz

Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: 05/4221 3547
Fax: 05/4221 5218
E-mail: nivnicka@kjm.cz

PhDr. Hana NOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel./Fax: 21 663 391, 21 663 291
E-mail: HANA.NOVA@nkp.cz nebo up.os@NKP.CZ

PhDr. Jarmila OKROUHLÍKOVÁ
Knihovna UMPRUM v Praze
ul. 17. listopadu 2
110 01 Praha 1
Tel.: 02/232 84 72, 510 932 48
Fax: 02/248 116 66
E-mail: okrouhlikova@upm.cz

Hana OPATRNÁ
Státní vědecká knihovna Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 23
460 53 Liberec
Tel.: 048/422937
Fax: 048/422997
E-mail: Opatrna@svkli.cz

Mgr. Alena OTRUBOVÁ
Okresní knihovna Tábor
Jiráskova 1775
390 01 Tábor
Tel.: 0361/252 853
Fax: 0361/252 701
E-mail: otrubova@vkta.cz

Mgr. Helena POTUČKOVÁ
Okresní knihovna Hradec Králové
Tomkova 177
500 01 Hradec Králové
Tel.: 049/551 45 21, 551 11 95
Fax: 049/551 45 23
E-mail: OKHK@HK.CESNET.CZ

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 02/21 663 338
Fax: 02/26 55 25
E-mail: vit.richter@nkp.cz

PhDr. Karel SOSNA
Kancelář Poslanecké sněmovny
Parlamentní knihovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1
Tel./Fax: 02/539 411,539 406
E-mail: sosna@psp.cz

PhDr. Anna STÖCKLOVÁ
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Celetná 20
110 00 Praha 1
Tel.: 02/244 915 08, 244 915 09, 244 915 11
Fax: 02/24 81 21 66
E-mail: ANNA.STOCKLOVA@FF.CUNI.CZ

Ing. Martin SVOBODA
Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5
110 01 Praha 1
Tel.: 02/216 63 402
Fax: 02/222 21 340
E-mail: m.svoboda@stk.cz

Věra ŠKRAŇKOVÁ
Městská knihovna Náchod
Kamenice 105
547 21 Náchod
Tel./Fax: 0441/233 38
E-mail: mknachod@hrk.pvtnet.cz

Mgr. Jaroslava ŠTĚRBOVÁ
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
Tel.: 02/221 133 52
E-mail: sterbovj@mlp.cz

Daniela WIMMEROVÁ
Městská knihovna Český Krumlov
Horní 155
381 01 Český Krumlov
Tel.:0337/4385
E-mail: wimmerova@knih-ck.cz

Mgr. Ladislava ZEMÁNKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1
Tel.: 02/216 63 178
Fax: 02/216 63 175
E-mail: Ladislava.Zemankova@nkp.cz

Mg. Ladislav ZOUBEK
Městská knihovna Děčín
Reisova 3
406 55 Děčín IV.
Tel.: 0412/530 976
Tel./fax: 0412/530 728
mobil: 0737/412 862
E-mail: reditel@dcknihovna.cz
http://www.dcknihovna.cz

Dozorčí komise SKIP, zvolená 4. valnou hromadou

PhDr. Ivo BROŽEK, Miloš KUDERA, Marie MALIŠOVÁ, Mgr. Miluše MÍRKOVÁ, Hana PFEIFEROVÁ, Lydie RAKOVÁ, Eva RUBEŠOVÁ, PhDr. Jana SODOMKOVÁ, Mgr. Zdeňka STROMKOVÁ, PhDr. Ivana ŠTROSSOVÁ


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP