BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

1. zasedání Výkonného výboru SKIP se konalo 16.8.2001. V úvodu zvolilo jednomyslně předsednictvo VV v tomto složení (v závorce uvedeno číslo regionu, tituly a emailové adresy jednotlivých členů jsou uvedeny na 8. stránce přílohy tohoto čísla). Stanislava Bícová (01), Roman Giebisch (10), Zlata Houšková (01), Ladislav Kurka (01), Miloš Kvapil (09), Alena Otrubová (03), Jaroslava Štěrbová (01), Ladislava Zemánková (01), Ladislav Zoubek (06).

Dále byly stanoveny všem členům VV garance (rozuměj úkoly) za jednotlivé oblasti aktivit SKIP a probírala se příprava Týdne knihoven. VV zdůraznil tezi, že výchozí podmínkou pro rozšíření a zkvalitnění činnosti SKIP je široká členská základna, proto vyzývá všechny regiony k náboru členů.

1. zasedání předsednictva VV SKIP jednalo 4.9. Na programu byla mj. příprava Týdne knihoven, diskuse o regionálních funkcích a převodu některých knihoven pod kraje a z toho vyplývajících organizačních a finančních komplikacích a též příprava listopadového výjezdního zasedání VV SKIP v Hradci Králové.

Jako vůbec první ústřední orgán SKIP po valné hromadě zahájila činnost ediční komise. Sešla se 28.8.2001 a zabývala se hodnocením 2. čísla a přípravou 3. a 4. čísla Bulletinu SKIP 2001.

Zpráva o činnosti zahraniční komise je v rubrice Zahraniční styky.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP