BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

Proběhl konkurs na týdenní studijní pobyty v Rakousku. Jejich realizace v podzimních měsících letošního roku byla dohodnuta jak s předsedkyní VÖB dr. Sigrid Reinitzer, tak s ústředním tajemníkem BVÖ Mgr. Geraldem Leitnerem. Vybrané knihovny navštíví na pozvání VÖB - rakouského spolku vědeckých knihoven - Mgr. Renáta Hamplová, pracovnice Parlamentní knihovny v Praze a na pozvání BVÖ - rakouského spolku veřejných knihoven - Petra Oltová, pracovnice Městské knihovny v Lounech.

Na měsíční stáž do Univerzitní knihovny v Řezně (Regensburg) nastoupila dne 3. září 2001 na místo původně vybrané Šárky Tafatové z Prahy Mgr. Petra Šedinová z Brna.

Hostem SKIP bude na podzim pan Klaus-Peter Böttger, ředitel Městské knihovny v Mühlheimu, předseda největšího německého knihovnického spolku - BIB (Berufsverband Information Bibliothek).


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP