BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Ze spolkových časopisů

Jediný časopis, který v rámci Spolku slovenských knihovníkov vychází, je bulletin Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. Vydává ho krajská pobočka SSK. Formát A5, náklad 200, adresa kniznica@gtsn.sk.

ObčasníkV prvém čísle 2. ročníku (2001) se píše mj. o úspěšném průběhu 2. ročníku Týdne slovenských knihoven (TSK). Obsáhlý přehled bilancuje úspěšnou činnost pobočky v roce 2000. Zajímavá je rubrika Seniori spomínajú. Naše dobrá známá dr. Vlasta Kalinová zde připomíná, že nynější spolek navazuje na činnost Zväzu slovenských knihovníkov, který byl založen 27. 2. 1946 v Bratislavě. V legislativním okénku píše mgr. Peter Kuzma o možnostech veřejných knihoven jako příspěvkových organizací zvyšovat svoje příjmy. V malé poznámce se dočteme o našem Bulletinu SKIP: "Zaujala nás obsahová pragmatickosť, vecnosť a prehľadnosť podávaných informácií.", což platí i o bratislavském Občasníku.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP