BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR 

1
2002

 
Aktuální číslo  Archiv  Obsah 

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje
 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ VV SKIP ZA ROK 2001 

Pokladna počáteční stav  3 940,60 Kč  Pokladna konečný stav  20 179,20 Kč 
Počáteční stav běžný účet ČSS  109 800,08 Kč  Konečný stav běžný účet ČSS  50 710,44 Kč 
Počáteční stav druhý účet  2 214,22 Kč  Konečný stav druhý účet  40 313,35 Kč 
Průběžná položka  30 000,00 Kč  Průběžná položka  -450,00 Kč 
Celkem počáteční stav  145 954,90 Kč  Celkem konečný stav  110 752,99 Kč 
Příjmy  Výdaje 
Daněné příjmy  Výdaje z daněných příjmů 
prodej publikací  32 222,63 Kč  nákup materiál  920,30 Kč 
pronájem a inzerce  134 735,00 Kč  provozní režie  5 300,00 Kč 
ubytování  1 200,00 Kč 
pořádání akcí SKIP  105 605,00 Kč  stravování při valné hromadě  91 371,00 Kč 
nájem  2 500,00 Kč 
poštovné  4 848,40 Kč 
dohody o provedení práce  6 128,00 Kč 
daně  1 082,00 Kč 
poplatky bance  306,00 Kč 
vratka daněné  2 160,00 Kč 
Daněné příjmy celkem  272 562,63 Kč  Odečitatelné výdaje celkem  115 815,70 Kč 
Ostatní příjmy (dotace a příspěvky)  Výdaje z dotace a příspěvků 
příspěvek na zvukové dokumenty  nákup materiálu  17 885,60 Kč 
(doplatek regionů za rok 2000)  5 457,00 Kč  provozní režie (akce SKIP)  54 574,93 Kč 
úrok ČSS  966,33 Kč  tuzemské cestovné  73 965,60 Kč 
zahraniční cestovné  65 847,60 Kč 
příspěvky z regionů za čl. příspěvky  101 449,00 Kč  ubytování při valné hromadě  64 960,00 Kč 
nájem v rámci valné hromady  11 400,00 Kč 
dotace MK a MZ  268 000,00 Kč  tisk  88 139,30 Kč 
grant DECID  38 483,97 Kč  překlady  37 521,80 Kč 
grant CELIP  88 457,93 Kč  poštovné  11 231,10 Kč 
dohody o provedení práce  106 280,00 Kč 
daň z dohod  22 310,00 Kč 
vratka nedaněné příjmy  15 229,00 Kč  poplatky bance  6 841,24 Kč 
(mylná platba  příspěvky IFLA  20 256,40 Kč 
vratka daně z r. 2000)  poplatek za zvukové dokumenty  27 576,00 Kč 
čl. příspěvky v org. (ICN, YBBY...)  1 600,00 Kč 
dary (květiny - životní jubilea, 
vyznamenaní knihovníci apod.)  10 957,40 Kč 
ceny (Knihovna roku)  38 958,10 Kč 
občerstvení  21 137,00 Kč 
odměny (redakce Bulletinu)  4 000,00 Kč 
vratky (mylná platba regionu a ČS)  14 550,00 Kč 
vratka dotace MZ  10 000,00 Kč 
Nedaněné příjmy celkem  518 043,23 Kč  Výdaje neodečitatelné  709 992,07 Kč 
Příjmy celkem  790 605,86 Kč  Výdaje celkem  825 807,77 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2001  -35 201,91 Kč 
Základ daně  156 746,93 Kč 
Schváleno VV SKIP dne 19.2.2002 

 


 
Obsah 

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

 
SKIP