BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ROZPOČET VV SKIP NA ROK 2002

  Předpokládané příjmy
Příjem z prodeje publikací 80 000 Kč  
Předplatné Bulletinu 3 000 Kč  
Příjem z inzerce 20 000 Kč  
Dotace 232 000 Kč rovno výdajům
Členské příspěvky 147 000 Kč  
Poplatek za zvukové dokumenty 17 000 Kč  
Úrok 1 000 Kč  
Akce SKIP 20 000 Kč rovno výdajům
     
CELKEM 520 000 Kč  
     
    Předpokládané výdaje
Náklady hrazené z akcí SKIP 20 000 Kč rovno příjmům
Dotace 232 000 Kč rovno příjmům
Navýšení dotací z prostředků VV 69 000 Kč  
Materiál 9 000 Kč  
Provozní režie (předplatné, literatura, akreditace) 5 000 Kč  
Poplatky bance 5 000 Kč  
Poplatky za zvukové dokumenty 28 000 Kč  
Členské příspěvky v organizacích (ICN, YBBY...) 4 000 Kč  
Poštovné 5 000 Kč  
Tisk 60 000 Kč  
Překlady 4 000 Kč  
Cestovné a ubytování 20 000 Kč  
Zahraniční cesty 15 000 Kč  
Dohody o provedení práce 10 000 Kč  
Daň z dohod 2 000 Kč  
Dary 4 000 Kč  
Občerstvení 2 000 Kč  
Odměny za soutěže (Knihovna roku) 5 000 Kč  
     
Poplatky IFLA 21 000 Kč  
     
CELKEM 520 000 Kč  

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP