BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Jestliže v období, které postihuje zpráva přednesená v červnu na valné hromadě (léta 1998 až 2000), byl konstatován mírný nárůst počtu individuálních i institucionálních členů (stav k 31. 12. 1998: 863 individuálních a 258 institucionálních členů, stav k 31. 12. 2000: 871 individuálních a 310 institucionálních členů), pak v průběhu roku 2001 se tempo nárůstu udrželo. K 31. 12. má SKIP 897 individuálních a 353 institucionální členy. Zajímavé je složení členské základny. Z institucionálních členů jsou v drtivé převaze veřejné knihovny univerzálního charakteru (265). S velkým odstupem následují knihovny vysokoškolské (32) a specializované (31); překvapivý je počet knihoven vojenských (21), pouze 2 knihovny školní a 2 členové ostatní (subjekty neknihovního charakteru). Také individuální členové pracují především ve veřejných knihovnách (607), 105 kolegů je z nejrůznějších specializovaných knihoven (četné jsou knihovny AV ČR, STK a lékařské knihovny, ale tato skupina zahrnuje i řadu dalších specifických či malých knihoven a informačních pracovišť, kde je zřejmě patrná snaha o navázání / udržení profesních kontaktů), následují vysokoškolské knihovny (49), učitelé - převážně oborových škol (10), školní knihovny (6) a pracovníci ostatních institucí (14). U 92 kolegů není uvedeno zaměstnání, pouze u 9 je uvedeno, že jsou již v důchodu: lze předpokládat, že skupina bez udání zaměstnavatele představuje také většinou kolegy v důchodovém věku. Pouze u pěti jmen je uvedena profese "student".

Přes pozvolný nárůst SKIP stále zastupuje pouze menší část pracovníků oboru, a to především z veřejných knihoven; jen pomalu pribývá do řad členstva nejmladší generace; výraznější zastoupení knihovníků z vysokoškolských a specializovaných knihoven by nepochybně bylo pro SKIP posilou. Možnost udělení titulu čestného členství využil v loňském roce region 03 (jihočeský), když předložil výkonnému výboru návrh na udělení čestného členství prof. Erazimu Kohákovi a jeho choti.

Z výroční zprávy VV SKIP 2001


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP