BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY


Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP jako každoročně výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska, a to

  1. do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB),
  2. do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Spolkem knihoven Rakouska (BVÖ).

Podmínky: Nejméně roční členství ve SKIP, zaměstnání v knihovně příslušného typu, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají uchazečky - uchazeči, které - kteří se nezúčastnily - nezúčastnili v předchozích letech studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.
Termíny: Přihlášky je nutno zaslat příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2002. Je žádoucí v přihlášce specifikovat problematiku, s níž se chce účastnice-účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit. Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 20. května 2002.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Komise pro zahraniční styky

Za finanční podpory SKIP se v roce 2001 realizovaly tyto zahraniční cesty: Francie (ABF): účast na kongresu, červen 2001 - Montpellier (Jarmila Burgetová), Německo (BIB + VDB): účast na Biblithekartagu, duben 2001 - Bielefeld (Renáta Hamplová), Maďarsko (MKE): účast na putovním zasedání, srpen 2001 - Nyíregyház (Václava Vyhnalová), Německo (VDB): měsíční studijní stáž, září 2001 - Regensburg (Petra Šedinová), Rakousko (BVÖ): studijní pobyt, listopad 2001 - Vídeň (Petra Oltová), Rakousko (VÖB): studijní pobyt, prosinec 2001 - Vídeň + Graz (Renáta Hamplová), Rakousko: účast na semináři "Telecommunica 2001" Mistelbach, prosinec 2001 (Alena Richterová).


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP