BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Jak hledat a najít knihovnu?

Redakce přichází s novou rubrikou "Vy se ptáte, my odpovídáme", kde budeme odpovídat na vaše nejčastější dotazy.

KnihovnaKnihovníci pracující v referenčních, či, jak se dříve říkávalo, bibliograficko-informačních službách se často setkávají s dotazy na existenci či neexistenci veřejné i jiné knihovny v nějaké lokalitě, na její adresu, kontakty, webové stránky - není vždy úplně jednoduché takový dotaz zodpovědět. Síť sítí ovšem je připravena a nalezneme zde řadu zajímavých stránek, které pomohou čtenáři i knihovníkovi se orientovat.

Na prvním místě se zkušený referenční pracovník asi bude obracet na nejúplnější zdroj - bázi Národní knihovny Adresář knihoven a informačních institucí (http://sigma.nkp.cz:4505/ALEPH0/-/START/adr) - obsahuje údaje o institucích, které spolupracují nebo spolupracovaly na budování souborných katalogů CEZL/CASLIN, účastní se meziknihovních služeb nebo jsou v kontaktu s Odborem knihovnictví NK ČR.

Dalším populárním nástrojem je server Evidence knihoven Městské knihovny v Prostějově (http://www.knihovna.cz/hledat.htm) - jeho rozhraní ovšem poskytuje omezenější možnosti hledání.

Zajímavý, přehledný a oblíbený systematicky členěný adresář nabízí stránka Knihovny v České republice - Libraries in The Czech Republic (http://brutus.cbvk.cz/cr/libracz.html) na serveru Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice.

Tvůrci Adresáře vysokoškolských knihoven (http://platan.vc.cvut.cz/advs) usilují o sestavení úplného přehledu všech vysokoškolských knihoven České republiky - systém umožňuje vyhledávání informací o knihovnách vč. jejich zaměstnanců složitějšími dotazy.

Adresář lékařských knihoven, neboli knihoven a informačních středisek přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR (http://www.nlk.anet.cz/czech/knihovny/ADRESAR.htm) provozuje Národní lékařská knihovna. Knihovna také provozuje bázi Adresář institucí, které přispívají do souborných katalogů Národní lékařské knihovny (http://194.108.164.2:4001/ALEPH/CZE/SKM/LOK/LOK/START).
Existuje rovněž řada užších přehledů knihoven, které lze najít na webových stránkách řady knihoven a knihovnických institucí - příkladem je přehled Zdroje v síti Oddělení knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě (http://ubk.fpf.slu.cz/bcprace/zdroje.htm#A3), přehled Další užitečné WWW zdroje - Knihovny v ČR Státní technické knihovny v Praze (http://www.stk.cz/zdroje/links.htm#knihy), Odkazy na další knihovny v ČR Státní vědecké knihovny Kladno (http://www.svkkl.cz/knihovny.htm), Knihovnické odkazy Vědecké knihovny v Olomouci (http://www.svkol.cz/odkazy.htm#Knihomol), obsažný oddíl Pro knihovny (http://www.svkos.cz/knihy.htm) Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, stránka Knihovny Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni (http://www.svkpl.cz/odkazy.html) s Adresářem knihoven západočeského regionu (http://www.svkpl.cz/adresar.html) - není možné všechny do tohoto orientačního textu zahrnout.

Hledajícímu jsou k dispozici také nástroje internetových portálů: server Zlaté stránky On-line (http://www.zlatestranky.cz/index.html) po zadání klíčového slova "knihovny" do pole formuláře "Rubriky" vyhledává kontakty na knihovny podle určeného sídla, rubriky "Knihovny" mají i všechny další známé portály: Atlas - knihovny (http://katalog.atlas.cz/vzdelavani/knihovny/),
Centrum.cz - knihovny (http://katalog.centrum.cz/io/Knihovny/),
Caramba! - Knihovny (http://www.caramba.cz/page.php?PgID=313),
Jdi.na / Knihovny (http://www.jdi.na/knihovny/),
Quick.cz - Knihovny (http://search.quick.cz/k.asp?id=175),
Seznam - knihovny (http://www.seznam.cz/Instituce/Knihovny/).

Řadu odkazů uvedených v tomto textu a další zajímavé odkazy pro knihovnice a knihovníky naleznete na stránce Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu odboru knihovnictví Národní knihovny ČR (http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Vyhledavani.htm).

Jindřich Pilař
jindrich.pilar@nkp.cz


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP