BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Ze spolkových časopisů

4. číslo čtvrtletníku BVÖ Büchereiperspektiven (48 stran formátu A4) dává dobře nahlédnout do stále bohatší činnosti Svazu knihoven Rakouska (rozuměj: veřejných knihoven). Především jsou zde informace o největším čtenářském festivalu Rakouska, který probíhá pod názvem Hlasy čtenářů. Tato akce pro mladé čtenáře probíhá celou první polovinu roku 2002. V knihovnách jsou připraveny volební lístky se jmény 12 nominovaných knih, ze kterých se vybírá. Záměry festivalu představila ve Vídni sama rakouská ministryně Elisabeth Lehrer. Autoři a ilustrátoři nominovaných knih se vydají na jaře na čtenářskou cesta Rakouskem. - Mezinárodní konference BVÖ o knihovnách jako kulturních centrech byla mj. zajímavá tím, že zde nebylo zastoupeno Česko. - Pan Schleritzko, vedoucí knihovny v Mistelbachu a známý nám jako účastník různých akcí SKIP, pořádal mezinárodní seminář 5. Telekomunica, opět se zahraniční účastí - v čísle je zajímavá zpráva o semináři. Na konci čísla najdeme info o zahájení výstavy v Heidenreichu, které se zúčastnili i knihovníci od nás - z Jindřichohradecka. - Konečně časopis přináší zprávy o dvou nově otevřených knihovnách.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP