BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

KnowEurope - přístup pro knihovny zdarma

V závěru loňského roku se díky mimořádné finanční dotaci Ministerstva kultury ČR na program VISK - podprogram 8 - Informační zdroje - podařilo zajistit přístup do databáze KnowEurope.

Tato služba je dostupná v r. 2002 v rámci národní licence, což znamená, že každá knihovna se může zaregistrovat a svým čtenářům a uživatelům nabídnout aktuální, zajímavý a bohatý zdroj informací o Evropské unii. Databáze obsahuje novinky v ekonomice a politice EU, právní předpisy, statistické údaje, ekonomické a právní analýzy a prognózy, údaje o lidech a institucích ve veřejné správě na místní, regionální a národní úrovni, informace o nevládních organizacích a profesních sdruženích v členských zemích, adresář 1200 webových prezentací institucí EU atd.

V současné době je zaregistrováno více než 265 knihoven a ve spolupráci s krajskými knihovnami probíhají školení. Všechny důležité informace jsou dostupné na www.knoweurope.cz. Koordinátorem projektu je Národní knihovna ČR a technickou podporu zajišťuje fa Albertina icome.

PhDr. Hana Nová
hana.nova@nkp.cz


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP