BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

UŽ ANI V BŘEZNU ...

Málokdo z nás neslyšel alespoň jednou pořekadlo: "březen, za kamna vlezem" (a ti s lepší pamětí vědí ještě, že: "duben, ještě tam budem"). Vždycky se mi to rčení trošku spojovalo s představou klidného života "za pecí", i když objektivním důvodem pro setrvání v teple měla být ta venku panující nepohoda - déšť, plískanice, prostě nevlídno. Letos to v únoru s počasím vypadalo tak, jako když se snažíme první čtvrtletí spojit rovnou s druhým. Rostlinky vyrazily do nové sezóny jako splašené, zvířata nedobrovolně ukončila zimní spánek a nám, už ne nejmladším, dávaly klouby jasně najevo, že o odpočinku nemůže být řeči. Jak na tuto situaci reagovaly knihovny? Jak jinak, než že se také připojily k výbuchu předjarní aktivity. Jedním z jeho v tuto chvíli nejzřetelnějších projevů je průběh dalšího ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI).

Už do 25. ledna musely ty knihovny, které se chtěly ocitnout v tištěném přehledu knihovnických akcí pořádaných k BMI - zvláštní příloze Hospodářských novin, vyplnit svou přihlášku. To znamená, že už v tu chvíli musely mít jasno, jakým způsobem budou v průběhu března oslovovat své okolí, aby se jim podařilo splnit jeden ze základních cílů naší účasti v této kampani - propagovat nejen Internet jako takový, ale vhodným a mnohdy mimořádným způsobem spojit tradiční svět knihovny s živým a stále se měnícím prostředím Internetu.

V době uzávěrky registrací pro tisk bylo přihlášeno přes 150 knihoven. A tomu, kdo si dal práci všechny přihlášky projít, se otevřela pestrá škála akcí, nad nimiž bez přehánění můžeme všichni cítit docela oprávněnou hrdost.

Přihlásily se knihovny obří i malinké, veřejné i vědecké, ze severu i jihu, z Moravy i z Čech, jednomístné i organizačně složité. Avizované akce jsou seriózní i veselé, naučné i hravé, informativní i soutěžní, pro muže i ženy, pro děti i dospělé, pro pracující i nezaměstnané, pro graduované i studující - jedním slovem pro všechny.

Těžko ve stručnosti vyjmenovávat jednotlivé akce, někoho už teď mimořádně chválit a divit se, že se jiná knihovna (zatím) nepřihlásila. Asi je však vhodné pokusit se zachytit hlavní trendy toho, co se v březnu v knihovnách děje:

  1. Internet bude v některých knihovnách nově zpřístupněn
  2. bez Internetu není ani v knihovnách učení a studium kompletní
  3. k Internetu budou mít uživatelé přístup zdarma nebo alespoň se slevou
  4. na Internet bude možné přijít mimo obvyklou provozní dobu knihovny
  5. Internete! my se Tě nebojíme - volají děti, ženy v domácnosti, nevidomí a slabozrací, senioři, nezaměstnaní, rodiny v kompletním složení a také zástupci státní správy a samosprávy
  6. o Internetu si můžete v knihovnách leccos nastudovat nebo vypůjčit i v tradiční tištěné podobě
  7. s Internetem budou knihovny čtenáře a návštěvníky seznamovat, s Internetem si budou děti v knihovnách hrát, a někdy s ním budeme v knihovnách i spát ...

Že je to pořád neurčité a málo konkrétní? Určitě letos zpřístupníme vyhodnocení účasti knihoven v BMI.

Že byl termín registrace akcí příliš krátký? Přihlásit se můžete i teď, (jen se už nenajdete v letošní zvláštní příloze Hospodářských novin):

http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI_2002.html

Že je to jen akce pro akci? Opravdu?:

Přístup k Internetu zcela zdarma
S rodinou na Internet
Ženy, dnes je Internet Váš
Muži, Internet čeká jen na Vás
Pošlete e-mail, SMSku dětem a vnoučatům!
Maminka surfuje - dítě si maluje
Děti, předveďte svým rodičům, co jste se naučily s Internetem v knihovně!
Seniorsurfing - Juniorsurfing - Dyslektiksurfing ...
Soutěž o nejvtipnější e-mail zaslaný na adresu knihovny (téma Internet)
Dohoda Místní knihovny s obecním úřadem o vytvoření společného webu
Knihovník on-line
Jak si přes Internet najít práci?
Seznámení s Internetem pro děti a pedagogy z venkovských škol v okrese
Metodická i faktická pomoc pro starosty mikroregionu - sblížení s Internetem
Internet pro každého - knihovna veřejně prezentuje Internet v kinosálu
Multimediální festival
E-bulletin - zasílání seznamů novinek knihovního fondu e-mailem
Soutěž o nejhezčí kraslici s vyhledáním předloh v knihovně a na Internetu
Virtuální vlastivěda okresu
Internet pro státní správu (instruktáž výměnou za informační materiály o obci)
Myš do každé rodiny!
Dámská jízda
Jak zpracovat rešerši z databází - pro studenty a pedagogy SŠ
Surfování a testy pro dětí o jarních a velikonočních prázdninách
Literární soutěž "Kniha a počítač"
Vše, co víme o Internetu my, víte i Vy
Od hliněné destičky k Internetu
BezMezné Informace
Dlouhá chvíle už je pryč - Internet je k tomu klíč

A to není zdaleka všechno! Přesto Vám tam něco chybí? Myslíte si, že byste měli co dodat? Přidejte se.

Jaroslava Štěrbová
postižená koordinací akcí SKIP a knihoven v BMI
sterbovj@mlp.cz

* * *

Knihovnické aktivity v rámci BMI odstartuje v Praze společná akce knihoven nazvaná BmI v BMI (Bezmezné informace v BMI). Skupina knihovníků nabídne nadstandardně - po dobu 24 hodin - od 19 hodin 1. března do 19. hodin 2. března - odpověď kterémukoliv zájemci na jakoukoliv otázku zaslanou po Internetu na zvláštní adresu, a to v duchu hesla: Nemožné na počkání, zázraky do konce BMI.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP