BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

KDE KONČÍ SVĚT 2002 ...

... strašně bych
potřeboval
černýho pardála
Baghíru,
co chránil
Mauglího.
Nebo aby mě táta Vlk
z Knihy džunglí
vzal (úplně malinkatýho)
do tlamy
a bez nejmenšího
škrábnutí
mě položil do tepla
mezi ostatní
vlčata ...

Mottem z knihy Mileny Lukešové: Nahej v trní, A když je někdy všechno na draka ... vstupuje projekt "Kde končí svět?" do nového ročníku. Probíhá pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní Dagmar Havlové. A zatímco v tom úvodním ročníku se projekt ptal spíše obecně po hranicích světů, nyní své otázky trochu víc specifikuje. Kde končí svět bezstarostného dětství? Kde je hranice dětského pocitu bezpečí? Letos pod názvem MOJE KNIHA DŽUNGLÍ ... MOJE je něco, co patří ke mně ... KNIHA je přítel, ochránce paměti ... DŽUNGLE je potom tajemný svět barev a zvuků, krásný i děsivý zároveň, kde rozšířené oči ve tmě mohou patřit dobrému Baghírovi i strašlivému Šerchánovi. Nebo ty velké oči má můj vlastní strach?
Celý projekt vyhlásil Klub dětských knihoven SKIP s cílem zastřešit celostátní aktivity dětských oddělení veřejných knihoven, podpořit rozvoj dětského čtenářství a v neposlední řadě veřejně propagovat čtenářství a činnost knihoven na veřejnosti. Projekt byl vyhlášen k 4. únoru 2002 ve čtyřech kategoriích (oblast dětského čtenářství -Džbánek a kniha oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní - oblast výtvarných soutěží - oblast literárně-dramatická), podmínky účasti jsou velmi jednoduché a termíny projektu pro někoho "šibeniční" ... přihlášky z jednotlivých knihoven do 15. března 2002 na adresy regionálních klubek, regionální přehlídky přihlášených knihoven proběhnou do 24. května 2002 a slavnostní zakončení a vyhodnocení se uskuteční v červnu slavnostním přijetím manželkou prezidenta republiky, paní Dagmar Havlovou na Pražském hradě. Zde budou vítězové z regionálních kol pasování do řádu rytířů Krásného slova.

Za organizační výbor projektu:

Jana Hladíková,
jhladikova@knih-jh.cz

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP