BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

55. VÝROČÍ KNIHOVNICKÉ SPOLKOVÉ ČINNOSTI NA SLOVENSKU

10. prosince 2001 se sešlo v bratislavském divadle Astorka na sto slovenských knihovníků a knihovnic na slavnostním setkání při příležitosti 55. výročí knihovnické spolkové činnosti na Slovensku. Byli to bývalí funkcionáři Zväzu slovenských knihovníkov, bibliografov a informačních pracovníkov, Zväzu slovenských knihovníkov a informatikov a dnešní funkcionáři a členové Spolku slovenských knihovníků.

Za výchozí datum - ustavení prvního slovenského profesního spolku - Zväzu slovenských knihovníkov - se považuje 12. únor 1946, kdy se sešlo v Bratislavě jeho ustavující shromáždění. Tento spolek nuceně pozastavil svou činnost na počátku roku 1951. K obnově došlo až v roce 1968, kdy vznikl na Slovensku souběžně se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v českých zemích Zväz slovenských knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov. Na rozdíl od SKIPu, který byl z moci úřední již v roce 1970 zrušen, slovenský spolek působil, byť v průběhu let měnil název, nepřetržitě dál. V roce 1990 byly přijaty nové stanovy a nový dnešní název - Spolok slovenských knihovníkov (SSK).

Prosincové shromáždění zahájila a řídila současná předsedkyně SSK ing. Sylvia Stasselová. V hudební části programu vystoupil Pěvecký soubor Domu kultury v Bratislavě, pak následovala vystoupení řady významných slovenských knihovníků starší generace, bývalých funkcionářů i aktivistů současného knihovnického spolku. V závěrečné části programu proběhlo slavnostní odevzdávání pamětních listů a dárků cca třiceti "pamětníkům". Pamětní list "za významný osobní a profesionální přínos a dlouholetý aktivní podíl na formování a rozvoji Spolku slovenských knihovníků" byl udělen také Jarmile Burgetové a Vítu Richterovi z bratrského českého knihovnického spolku.

Přátelská atmosféra trvala po celou dobu slavnostního setkání, které zakončila recepce, sponzorovaná firmou PROBOS. Myslím, že si účastníci odnášeli do svých domovů nejen tašky plné zajímavých informačních a propagačních materiálů (nechyběl mezi nimi ani tištěný sborník, který vydal SSK k tomuto jubileu), ale také hřejivý pocit kolegiality a profesní soudržnosti, umocněné vzpomínkami starších kolegů a kolegyň na boje a děje, které předcházely a vedly nebo alespoň přispěly k dobrým výsledkům, k pokroku a rozvoji profese - našeho oboru.

Jarmila Burgetová
jarmila.burgetova@seznam.cz

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP