BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ANKETA

Doby, kdy ve čtenářských průzkumech oblíbených a nejčtenějších spisovatelů vítězili Jirásek, Němcová a May jsou ty tam. Ale vlastně ne úplně. Totiž:

Když se probíral na předsednictvu VV SKIP návrh paní Uhdeové na zjišťování nejčtenějších knih a komplikace s tím spojené, zareagovala redakce Bulletinu SKIP. Ve spolupráci s A. Otrubovou z Tábora vyzvala prostřednictvím e-mailové pošty knihovny, které používají program LANius, ke čtvrtletnímu zjišťování nejpůjčovanějších knih. Ohlas nebyl velký, ale i tak vzniklo dost problémů, které byly dík porozumění spolupracujících knihoven rychle vyřešeny. Můžeme tedy předložit první výsledky - za 4. čtvrtletí 2001. Vznikly vyhodnocením odpovědí z těchto 11 veřejných knihoven: Česká Lípa, Jindřichův Hradec, Malšice, Mělník, Nový Bydžov, Plzeň - pobočky Doubravka a Lobzy, Prachatice, Prostějov, Starý Plzenec, Tábor. Bohužel jen jedna knihovna je z Moravy, ale šlo o pilotáž, snad se složení knihoven podaří doplnit.

Abychom se vrátili k onomu totiž ze začátku. Mezi deseti nejpůjčovanějšími knihami se na 4. místě objevují Jiráskovy Staré pověsti české. Důvod? Povinná četba.

Ale ať promluví tabulka:

Deset nejpůjčovanějších knih za říjen - prosinec 2001 v některých českých knihovnách:

1. Petiška: Staré řecké báje a pověsti 6 knihoven 143x
2. Neruda: Povídky malostranské 5 knihoven 107x
3. Erben: Kytice 5 knihoven 99x
4. Jirásek: Staré pověsti české 3 knihovny 68x
5. Rolland: Petr a Lucie 3 knihovny 67x
6. Otčenášek: Romeo, Julie a tma 2 knihovny 56x
7. Bezruč: Slezské písně 2 knihovny 37x
8. Christiane: My děti ze stanice Touha 1 knihovna 31x
9. Sheldon: Hvězdy svítí z výšky 1 knihovna 30x
10. John Radek: Memento 1 knihovna 28x

 

Tabulka prokazuje především významný vliv školy, resp. povinné četby na výběr knih: plných 9 titulů prvé desítky (jsou označeny x) patří povinné četbě!! Anketa tak nadhazuje otázku úlohy školních knihoven.

Podle kategorizace těchto titulů je možné tři z nich hodnotit jako klasický žánr, tři společenský žánr ze současnosti (s upozorněním na pokleslou kvalitu některých z nich), 2x jde o historický žánr a 2x o verše.

Čísla v prostřední kolonce znamenají, v kolika knihovnách se kniha vyskytla mezi 10 nejpůčovanějšími.

Autoři těchto knih se umístili v jednotlivých knihovnách v prvé desítce jen jednou. Tři spisovatelé ale byli zastoupeni v anketě alespoň dvěma knihami: Lanczová 6 knihami, Steelová 4 knihami a Fieldingová 2 knihami. Tabulka autorů i s těmito jmény vypadá odlišně:

1. Petiška 6 knihoven 143
2. Lanczová 5 knihoven 126
3. Neruda 5 knihoven 107
4. Erben 5 knihoven 99
5. Jirásek 3 knihovny 68
6. Rolland 3 knihovny 67
7. Steel 2 knihovny 58
8. Otčenášek 2 knihovny 56
9. Fielding 2 knihovny 44
10. Bezruč 2 knihovny 37

 

Všechny v tabulkách zahrnuté knihy jsou zástupci beletrie. Z naučné literatury bylo nejvíce výpůjček - 18 - zaznamenáno u titulu Kdo je kdo v našich dějinách do roku 1918 (v jedné knihovně), zde šlo ovšem o prezenční výpůjčky.

Získané výsledky mohou knihovny porovnat. Redakci tato pilotáž poslouží ke zhodnocení zkušeností a závěrům, jak dál, a bude i více času na interpretaci výsledků. Hlásí se další knihovny a nabízí se možnost sledovat nejpůjčovanější knihy v kategoriích beletrie, naučná literatura a beletrie pro děti. Bude třeba získat i další menší knihovny, protože v dosavadním složení stačí několikanásobné zastoupení jednoho titulu v jediné knihovně (viz knihy na 8.-10. místě), aby se umístily mezi nejpůjčovanějšími knihami vůbec.

S poděkováním všem zúčastněným knihovnám

Ladislav Kurka - Alena Otrubová
kurkal@mlp.cz - reditel@vkta.cz


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP