BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ÚVODNÍK

Toto číslo mělo původně vyjít dříve a vypadat jinak. Povodně vše změnily. Redakce jako celé ústředí pražské Městské knihovny a jako knihovny na mnoha místech byla krátce ve vodě, dlouho bez elektrického proudu a dodnes bez přímého telefonického spojení. A redaktor tráví mnoho času s projektanty a řemeslníky při odstraňování milionových škod a myšlenky ne a ne, aby si daly říci. Povodně 2002 se co nejrychleji musí stát minulostí a hořkou zkušeností. Následující stránky Bulletinu SKIP se tomu snaží trochu napomoci.
Ale život jde dál. Blízko je Týden knihoven a přiblížila se sezóna, kdy lidé nejvíce vyhledávají knížky. Práce je nad hlavu a já už se těším, jak se v příštím čísle bude psát o nových příkladech soudržnosti mezi knihovnami, nápadech z Týdne knihoven a další a další iniciativě a vynalézavosti knihovnické obce.
P.S. Dík za rychlé vyřizování mých přání. A sen: aby to vydrželo.

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP