BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Týden knihoven

Vážené kolegyně a kolegové,
obracíme se na Vás s výzvou i prosbou o zapojení do celostátní propagační akce TÝDEN KNIHOVEN, která se letos koná ve dnech 7. až 13. října. Cílem Týdne je informovat veřejnost i politiky o užitečnosti a jedinečnosti knihoven a jejich služeb. Využijte Týden k navázání kontaktů s novými i starými poslanci. Čeká nás horké období schvalování státního rozpočtu a tedy peněz na VISK, program Regionálních funkcí a další programy. V Týdnu bychom také chtěli aktivně propagovat sbírku POMOC KNIHOVNÁM, která už byla povolena. Sbírka je koncipována tak, aby bylo možno pomoc směrovat i na jednotlivé knihovny. Podrobnosti viz dále.

Vše o Týdnu najdete na:

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/tyden2002.htm
Využijte pro inspiraci úspěšných nápadů z minulých let a také loga.
Obecné informace o provázkiádě: http://www.knihovna.cz/provazek/
On-line registrace a hlášení výsledků: http://provazkiada.knihovna.cz/
Informaci o zahajovacím happeningu v Uherském Hradišti najdete na:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/TydenPozv.htm


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP