BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PhDr. Jaroslav Suchý zemřel

PhDr. Jaroslav SuchýV novém roce
nezapomínejte ptát se
květin, jak se jim kvete,
ptactva, jak se mu lítá v povětří,
a sebe, jestli máte dostatek přátel

Takové novoroční přání rozesílal PhDr. Jaroslav Suchý - samozřejmě s kresbou - před několika lety. Vyjadřuje vlastně jeho vztah k životu vůbec. Jaroslav Suchý byl především knihovník. Jeho životní cesta začala 10. ledna 1921 v Náchodě, ve městě, kterému zůstal po celý život věren a kde byl 33 let ředitelem okresní knihovny.

V Náchodě vznikaly NÁPADY. Jeden z nich: knihovnické týdny. Rozšířily se po celé republice a pořádají se dodnes. V Náchodě jich bylo deset, po republice už stovky.

PhDr. Jaroslav Suchý patřil mezi zakládající členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků a jak připomněla Věra Škraňková v doslovu k pamětnímu tisku náchodské knihovny k 80tinám JS "Cestou knihovníka", po své řeči na ustavujícím sjezdu SKIP v roce 1968 byl zvolen do výkonného výboru nejvyšším počtem hlasů. Do VV byl zvolen i po obnovení činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků v devadesátých letech. Logicky se stal i členem redakční rady Bulletinu SKIP. Když se vzdal pro vysoký věk a zdravotní problémy členství ve výkonném výboru, řekl mi: "Když budeš chtít, v redakční radě Bulletinu SKIP zůstanu." Kdo by nechtěl?
Na začátku letošního roku byl Jaroslav Suchý vyzván, aby napsal pro edici Aktuality SKIP vzpomínky na svou bohatou a zajímavou životní dráhu. Už to nestihl.

V roce svých osmdesátin převzal tento vzácný člověk při brněnské valné hromadě SKIP v červnu 2001 Cenu českých knihovníků, udělenou mu výkonným výborem SKIP, a o několik měsíců později v Seči Cenu Zdeňka Václava Tobolky.

Pak už ho nemoc poutala jen do Náchoda, kde 26. května 2002 zemřel.

Čest jeho památce!

Ladislav Kurka


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP