BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RYTÍŘI Z KNIHOVEN

DĚJSTVÍ PRVÉ - KONČÍ SVĚT V TŘEBONI?

Když se počátkem letošního roku začalo mluvit o nadcházejícím druhém ročníku projektu "Kde končí svět", zvažovala jsem, zda vůbec naši knihovnu přihlásím.

Lekal mě krátký časový úsek, ve kterém by mělo vše, od vyhlášení soutěží až po vyhodnocení, proběhnout. Zlom nastal v okamžiku, kdy jsem se dozvěděla heslo pro letošní rok. "Moje kniha džunglí." Mám pocit, že do této krátké věty se vejde celé dětské srdce - strachy, bolesti, radosti. Vše, co by děti chtěly a mohly prostřednictvím barev, papíru a tužky sdělit světu.

Vyhlásila jsem tedy hned dvě soutěže.
Pro literární soutěž jsem zadala podtémata "...oči mého strachu" a "úsměv mých radostí". Ve výtvarné soutěži děti mohly sdělit "jakou barvu má jejich strach" či "jakou barvu má jejich radost".
Pravdou je, že když jsem letáčky s vyhlášenými soutěžemi přinesla na třeboňské základní školy, setkala jsem se hned se dvěma problémy. V podstatě ve stejném termínu byla vyhlášena ještě jiná literární i výtvarná soutěž a téma našeho projektu připadalo pedagogům velice těžké.

Přesto jsem v dětském oddělení shromáždila téměř sto výkresů a dvacet příspěvků do literární soutěže. Těch druhých se hned chopily děti, které vydávají časopis dětského oddělení Čtenáříček a vytvořily speciální číslo.

Vyhodnocení soutěže bylo obtížné. Vždy s těžkým srdcem vybíráme mezi úžasnými sděleními dětí ty nejlepší. Znáte to. Neexistují nejlepší. Jsou jen snad ty, u kterých se pozastavíte na delší chvíli, či vás nějak zaujmou. Každý výkres i literární minidílko má obrovskou hodnotu pro všechny, kteří jsou ochotni nahlédnout do dětských duší a uvidět v nich celý svět. A tak vybrané práce dětí považuji spíše za reprezentativní vzorek všech zúčastněných.

S takovým pohledem na věc jsem jela představit práce do regionálního kola v Českých Budějovicích. Udělalo mi obrovskou radost rozhodnutí poroty o tom, že s dětmi pojedeme na Pražský hrad právě my z Třeboně.

Stejně tak pojedeme s tím, že jsme oním reprezentativním vzorkem za Jihočeský kraj. Protože tam pojedeme za každého človíčka, který se snažil sdělit. co cítí, a nebál se to předvést světu a za každou knihovnici, která nabízí denně dětem spolu s knihou i úsměv a srdce.
Moc jim děkuji.

Jana Alexová, MěK Třeboň

DĚJSTVÍ DRUHÉ (A ZÁVĚREČNÉ) - PRAŽSKÝ HRAD 20. 6. 2002

"Ve jménu pohádek a románů a básní,
jménem všech literárních hrdinů a světů,
spisovatelů, knihovníků, interpretů...
pasuji tě na rytíře řádu Krásného slova
a jmenuji tě členem/členkou malé rady.
Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně se bij
za všechno dobré, co je v nich psáno.
Slibuješ?"

Těmito slovy zavázal loňský Rytíř řádu Krásného slova Martin Šťava z Nového Bydžova deset nových šťastných dětských rytířů z celé České republiky, kteří na kolenou rozechvěle, ale pevně přislíbili těmto povinnostem dostát. Po dětech ke slibu poklekly také tři dámy. Nejprve to byla knihovnice Eva Kordová (Městská knihovna A. Marka Turnov), dlouholetá členka Klubu dětských knihoven a iniciátorka řady jeho aktivit. Po ní se novými rytířkami staly oblíbená spisovatelka a scénáristka Markéta Zinnerová a zpěvačka, herečka, autorka a muzikantka Jitka Molavcová. S převzetím ceny pohádkového draka Librosaura, řádového odznaku a pasovacího glejtu se pak paní Zinnerová vyznala ze svého vztahu ke knihám a dětem a paní Molavcová okouzlila přítomné starobylou řečí o rytířské cti.

Celý slavnostní akt přijímání nových rytířů proběhl na Pražském hradě pod záštitou manželky prezidenta republiky, paní D. Havlové, a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR (a samozřejmě také SKIP) letos v červnu již podruhé. Kromě slavnostních projevů byl letos celý obřad obohacen také dramatickými a pěveckými vystoupeními některých dětí a samozřejmě autogramiádou obou novopečených rytířek. Po slavnosti v reprezentačních prostorách následovala prohlídka části Hradu, Svatovítského chrámu, vzájemné předávání dárků a pro některé z dětí ještě vernisáž výstavy prací z projektu Kde končí svět ve Státní pedagogické knihovně Komenského. Program více než nabitý (a v rozpálené Praze chvílemi vysilující) připravila pro téměř 150 účastníků (dětí a knihovnic) nejčetnější sekce SKIP - Klub dětských knihoven za pomoci kanceláře prezidenta republiky (dr. L. Štětinová) a kanceláře paní Havlové (paní E. Blašková) a s kolegiální výpomocí SPKK (Mgr. I. Hutařová).

Tolik stručná informace. Popsat atmosféru této akce, dojetí přítomných nebo nadšení dětí, z nichž některé se dostaly do metropole poprvé (a možná nadlouho naposledy), se nedá. To je třeba vidět. Možná něco z toho zahlédnete na fotografiích (např. na webové adrese: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/ konsorcia/skip/KDKKde2000.htm), ale nejjistější určitě je zúčastnit se projektu Kde končí svět spolu s vaším regionálním klubkem. Jenom účast, event. vítězství v regionálním kole může totiž "Vašim" dětem zajistit setkání na Hradě. Rok 2003 se blíží a s ním další etapa projektu. Neváhejte!

Za organizátory akce Jana Hladíková, Helena Šlesingerová,
Eva Kordová a Zlata Houšková

Chtěla bych poděkovat všem, kdo dělali něco proto, aby se mohl uskutečnit na Hradě slavnostní akt pasování Rytířů Krásného slova.
Byl to fantastický zážitek.
Děkuji p. Šlesingerové za nápad, paní Houškové za všechno, paní Hutařové za prostory pro výstavu, bohužel jsem ji neshlédla, bylo úmorné vedro.
Dále děkuji Evě Kordové za půjčení meče, instalování výstavy, Librosaury...., je toho hodně, paní Hladíkové, zkrátka všem! Moc se akce povedla a těšíme se na další.

Dobroslava Strnková, Městská knihovna v Novém Bydžově


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP