BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Asociace knihoven ČR a SKIP se sloučily

Dnem 30. 6. 2002 vstoupila v platnost dohoda, na jejímž základě se sloučily Asociace knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Oba spolky spojovaly společné cíle a zájmy, vždy velmi úzce spolupracovaly při řešení závažných témat a vydávání stanovisek. V neposlední řadě je třeba zmínit i personální propojení a překrývání obou organizací.

Po pečlivé přípravě a předběžných jednáních vyslovil jak výkonný výbor SKIP (20. 6. 2002), tak valná hromada AK souhlas s tímto krokem. Výše uvedená dohoda obsahuje podmínky, které musí obě organizace splnit pro další bezproblémové plnění svých cílů.

Dosavadní členové AK se stávají členy nové sekce SKIP, která pod názvem Zaměstnavatelská sekce SKIP bude nadále plnit úkoly v oblasti zaměstnavatelské. Současně se SKIP přihlásí do Unie zaměstnavatelských svazů s tím, že pověří Zaměstnavatelskou sekci činností v tomto svazu. Vedením sekce pověřil VV SKIP dosavadní předsednictvo Asociace knihoven v čele s PhDr. Balíkem, ředitelem Národní knihovny. Pro SKIP nevzniknou další náklady za úhradu členského příspěvku do UZS - ty by měly být po tři roky hrazeny z prostředků, převedených z AK. Další podrobnosti ke sloučení obou spolků najdete na webové adrese http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/asociace3.htm.

Alena Otrubová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP