BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

20. června 2002 se konalo 4. zasedání výkonného výboru SKIP s bohatým programem, ze kterého by Vás mohlo zajímat především rozhodnutí (dlouho připravované a zevrubně diskutované) o sloučení SKIP s Asociací knihoven (viz výše). Dále se projednávaly některé legislativní otázky, kterých - jak se zdá - neubývá. Zástupci některých ústředních orgánů a sekcí a regionálních výborů poté referovali o činnosti. Byli to zástupci sekce veřejných knihoven, Klubu dětských knihoven (viz výše) a regionů Jižní, Západní a Východní Čechy. Zde stojí za pozornost zejména příprava rozdělení západočeského regionu na plzeňskou a karlovarskou organizaci.
9. zasedání předsednictva VV SKIP 4. 6. 2002 se zabývalo zejména přípravou 4. zasedání VV SKIP, kterému bude předložen konečný návrh na sloučení SKIP s Asociací knihoven, zprávy o činnosti ústředních orgánů a situační zpráva o Týdnu knihoven 2002. Předsednictvo se dále obšírně zabývalo zahraničními styky a rozhodlo o obsazení stáží do Rakouska (Hana Dozbabová do veřejných knihoven, Jana Michlová do vědeckých knihoven), vyslání Ladislava Kurky na kongres BVÖ do Vídně a nominaci účastníků studijní cesty do Francie (Anna Machová, Jana Málková, Milan Špála, Naděžda Čížková, Hana Hendrychová, Olga Domorázková, Ing. arch. Radim Kousal, Marie Sobotková, Michaela Lišková) a vyslání Jarmily Burgetové na kongres ABF do Paříže a na Bibliothekartag do Klagenfurtu.

10. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 27.8.2002. Nejdůležitější body jednání: povodně (viz výše a další), Týden knihoven 2002, připomínky k návrhu zákona o udílení státních cen včetně ceny Knihovna roku, informace o novele Knihovního zákona vyvolané přípravou zákona o standardizaci veřejných služeb, zahraniční spolupráce.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP