BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

ZAHRANIČNÍ STYKY

PhDr. Jarmila Burgetová se zúčastnila 48. národního kongresu Spolku francouzských knihovníků - Association des bibliothécaires français (ABF), konaném ve dnech 21.-24.června 2002 v Troyes (département Aube).

Z její cestovní zprávy vyjímáme:

Kongresový program byl tentokrát organizován tak, že kromě plenárních zasedání, která se konala ve velkém stanu na nádvoří komplexu, probíhaly souběžně dílny a kulaté stoly. Na sobotním programu se podíleli také čeští účastníci. Dopoledne na plenárním zasedání, věnovaném problematice výstavby knihoven, vystoupil pan architekt Radim Kousal z Liberce, odpoledne na kulatém stolu o vztazích architektů a knihovníků pan doc. Milan Špála a opět pan architekt Kousal, který měl na závěr jednání možnost převést i připravenou prezentaci s fotodokumentací z nové liberecké knihovny,
V odpoledních hodinách probíhala souběžně dílna na téma "Knihovnická profese v Evropě", jíž jsem se zúčastnila vedle paní Brit-Marie Häggström, prezidentky EBLIDA, pana Bernarda Naylora, představitele britské "Library Association", nyní CILIP, a pana Jean-Clauda Trefois, předsedy Spolku knihovníků frankofonní Belgie. Každý z nás v první části dílny krátce informoval o stavu knihovnictví ve své zemi, v druhé části pak jsme odpovídali na otázky účastníků dílny. O dílnu byl velký zájem, kapacita sálu nestačila, čas vymezený pro dílnu bylo nutno překročit. Pro informaci uvádím názvy dalších dílen, které se konaly v průběhu soboty 22. června: Spolkový život; Autorské právo; Nové technologie a kulturní dědictví; Nové nástroje: nové profese?

V neděli se již tradičně konala valná hromada ABF. Tentokrát se obě hlavní sekce, tj. sekce veřejných knihoven a sekce vědeckých a odborných knihoven, sešly už předtím v pátek dopoledne. Opět tu byl standardní program - zpráva o činnosti (rozdána předem), zpráva o hospodaření (rozdána předem), zprávy z tematických komisí - vzdělávání knihovníků, moderní technologie, pro mezinárodní spolupráci a aktivity v EBLIDA a v IFLA. V diskusních příspěvcích zazněla nespokojenost některých členů ABF nad tím, jak "je spolek veden", obava, zda "boj za zviditelnění knihoven na veřejnosti" je ve správné rovnováze s úkoly spolku při zdokonalování profesionality oboru. Nicméně jak zpráva o činnosti, tak o hospodaření byly většinou hlasů schváleny. Hlavní úkoly byly projednány a schváleny na pondělním jednání.

Odpolední plenární jednání měla rovněž zajímavá témata - Místo knihovníka v návrhu zákona, Mezinárodní profesní spolky a organizace, jejich úlohy a proč je nutno se zúčastnit! Náměty souběžně probíhajících dílen byly dost rozmanité - Knihovník jako učitel uživatelů; Práce s mládeží; Profese, statuty a vzdělávání; Místo lidové četby ve veřejných knihovnách.

Spolupráce se Spolkem francouzských knihovníků ABF je pro SKIP velice přínosná, avšak byla doposud poněkud jednostranná. Kromě pozvání k účasti na kongresu ABF se v letošním roce uskutečnil na podnět pana Alaina Pansu poprvé také týdenní studijní zájezd českých knihovníků (pro 10 osob, na žádost francouzské strany pozván i architekt) s návštěvou deseti většinou nových budov francouzských knihoven, zakončený účastí na kongresu ABF.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP