Petr Janyška

velvyslanec,

stálý představitel ČR  při  UNESCO

 

 

 

                                                                                                       Paříž, 25.února 2008

                                                                                                                                 Č.j.: 068/2008

                                                                                             

 

 

 

        

 

Vážený pane generální řediteli,

 

 

V odpovědi na Váš dopis z 5.února t.r. (NK-2462/KGŘ/07) Vás informuji, že Mezinárodní unie architektů (UIA) je jedinou světovou organizací architektů, jež má formální konzultativní vztahy s Unesco, a že obě tyto instituce spolu úzce spolupracují při definování podmínek mezinárodních  architektonických a urbanistických soutěží, a to od samého začátku (první doporučení Generální konference Unesco/UIA k těmto soutěžím se datuje z r. 1956, poté 1978).

V Doporučení Generální konference Unesco z r. 1978 ke konání těchto mezinárodních soutěží, o němž jsem Vás informoval v dopise ze dne 20.12.2007, figuruje soutěžní řád (Standard Regulations) jako dodatek přijatého Doporučení, byl tedy odsouhlasen všemi členskými státy Unesco. UIA je jedinou organizací pověřenou v tomto Řádu dohledem nad dodržováním podmínek soutěží. Explicitně se v něm říká, že zadavatel soutěže musí získat písemný souhlas UIA s podmínkami soutěže.

                        Unesco je mezivládní organizací, jež dnes představuje 193 států světa.

UIA je mezinárodní nevládní organizací sdružující dnes 102 národních organizací architektů, mj. též Českou komoru architektů ČKA. UIA byla zodpovědná za konání soutěží např. pro Operu v Sydney, muzeum moderního umění Centre Georges Pompidou v Paříži,  Ministerstvo zahraničních věcí Saúdské Arábie v Rijádu, Velkou knihovnu v Paříži či Alexandrijskou knihovnu v Egyptě.

UIA rovněž předává na svých světových kongresech jedinou cenu za architekturu, již uděluje Unesco, určenou studentům architektury za vynikající projekt.

           

 

 

 

S pozdravem

 

Petr Janyška, velvyslanec

stálý představitel

 

 

 

 

 

 

Vážený pan

Vlastimil  J e ž e k

Národní knihovna

Generální ředitel

P r a h a